Uwaga!

Do sporządzenia Wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty za rok 2015 w wersji elektronicznej obowiązują formularze opracowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i dostępne pod adresem:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/ochrona-srodowiska-1/informacje-i-dane-o-zakresie-korzystania-ze-srodowiska-oraz-o-wysokosci-naleznych-oplat,
ponieważ zgodnie z zapisami Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wyłącznie Ministerstwo Ochrony Środowiska może publikować wzory elektroniczne Wykazów.

Aplikacja "e-wykazy" umieszczona na niniejszej stronie, może służyć obecnie jedynie do sporządzenia papierowej wersji wykazów lub wprowadzaniu korekt do wykazów składanych za rok 2014 lub wcześniejsze.


UWAGA: Serwis eWykazy wykorzystuje tzw. pliki cookies.
Instrukcja jak je wyłączyć została przedstawiona na stronie. Jeśli pliki te nie zostały wcześniej zablokowane, dalsze pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie.
Tak, zgadzam się
Nie, chcę się dowiedzieć więcej
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji dostarczonych przez
Użytkownika do organu. Serwis wykonany na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Realizacja ATMOTERM S.A. v2.2.9 Revision: 197         Polityka cookie